Семинар по диференциални уравнения

На 19.06.2019 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик доц. д-р Димитър Младенов на тема: ТЕОРИЯ НА ЯНГ-МИЛС И ИНТЕГРУЕМОСТ Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"