Осма международна научна конференция „Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация“ (KIN2022)

Осма международна научна конференция „Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация“ (KIN2022) 12-16 април 2022 г. Място на провеждане: гр. Велико Търново, България В рамките на Международно туристическо изложение „Културен туризъм” - Велико Търново Покана за участие Откриване: 12 април 2022 г. Работен език: български, английски и руски Срок за заявки за участие с абстракт/резюме: 25.03.2022 г. Апликационна форма за участие в конференцията Потвърждение за приемане за участие: 29.03.2022 г. Програма на конференцията: до 04.04.2022 г. Участие в конференцията, семинар и кръгла маса може да се осъществи и ONLINE чрез ZOOM. https://us02web.zoom.us/j/86803158490?pwd=cXdxY0JnaFVKYVI3ZENYTjJCM1ZqZz09 Интернет адрес на канал в платформа YouTube за излъчване на конференцията: https://www.youtube.com/channel/UCMlltc3enZl5gt2us7GkzAg Основни направления на конференцията са опазването, дигитализацията и представянето на културно-историческото наследство (КИН). Интердисциплинарният форум има за цел да представи научни и [...]

Международният форум “Културата и бизнесът заедно в дигиталния свят” се проведе в София

Работата на ИМИ в областта на цифровизацията през последните няколко години бе представена от проф. д-р Десислава Панева-Маринова, която изнесе доклад на тема „Културното наследство в дигиталния свят на новата информационна ера“. В доклада бяха представени и най-новите разработки и проекти на ИМИ-БАН в областта на цифровизацията и цифровото представяне на национално културно наследство. 

Go to Top