Отчетна сесия на секция ММЧА

Годишната научна сесия на секция Математическо моделиране и числен анализ ще се състои на 14.12.2020 г. (понеделник) от 9:30 ч. чрез платформата Zoom. Ако желаете да се включите, моля пишете на irina@math.bas.bg и ще Ви бъде изпратен линк за Zoom срещата. Програма 9:30-9:45 Б. Драганов: Едновременни приближения чрез операторите на Сас-Миракян и на Баскаков 9:45-10:00 К. Иванов: Бързо и точно пресмятане на магнитното поле на Земята 10:00-10:15 E. Popova: Parameterized Solutions to Linear Systems with Rank-1 Uncertainties 10:15-10:30 M. Borisov: Mathematical Modelling of Anaerobic Digestion with Hydrogen and Methane Production 10:15-10:30 Почивка 10:45-11:00 П. Рашков: Сравнителен бифуркационен анализ на епидемични модели на денга с 2 серотипа 11:00-11:15 И. Георгиева: New algorithm for best uniform polynomial approximation 11:30-11:45 И. Бажлеков: Дробни производни в математическото моделиране [...]

2020-12-13T11:34:34+02:00понеделник, 14 декември 2020|Категории: |Етикети: , |

Годишна отчетна научна сесия 2019 на секция “Анализ, геометрия и топология”

Годишната отчетна научна сесия на секция „Анализ, геометрия и топология” на ИМИ ще се проведе на 10 декември 2019 г. от 9:30 часа в зала 478 на ИМИ-БАН. ПРОГРАМА

2019-12-05T15:18:53+02:00вторник, 10 декември 2019|Категории: |Етикети: , |

Годишна отчетна научна сесия 2018 на секция “Анализ, геометрия и топология”

Годишната отчетна научна сесия на секция „Анализ, геометрия и топология” на ИМИ ще се проведе на 11 декември 2018 г. от 10:00 часа в зала 478 на ИМИ – БАН. ПРОГРАМА

2018-12-07T14:22:28+02:00вторник, 11 декември 2018|Категории: |Етикети: , |

Отчетна сесия на секция “Изследване на операциите, вероятности и статистика”

Отчетна сесия на Секция Изследване на операциите, вероятности и статистика 19.12.2017, зала 403 ПРОГРАМА

2018-05-02T19:35:12+03:00вторник, 19 декември 2017|Категории: |Етикети: , |

Годишна научна сесия на секция „Математическа лингвистика“

Годишна отчетна сесия на секция „Математическа лингвистика“ 15.12.2017, 9:00 часа, зала 278 Програма 9:00 Откриване 9:05 Иван Держански, Оля и Женя, изгубени в превода 9:20 Олена Сирук, Иван Держански, „Лагонимична лексика: българско-украински паралели” 9:35 Владимир Периклиев, Колексификация в основния речник 9:50 Славян Радев, Глаголни и безглаголни граматики 10:05 Константин Рангочев, Максим Гойнов, Цифрови библиотеки и потребители: модели на взаимодействията 10:20 Детелин Лучев, Владимир Сапунджиев, Приложения на системата Guide&Hand за българско културно наследство 10:35 Десислава Панева-Маринова, Радослав Павлов, Средства за увеличаване и персонализиране на изживяванията на посетителите в екосистема за дигитална култура 10:50 Станислава Славова-Петкова, Научни резултати от докторантски проект „Модели и приложения на сериозни образователни игри в обучението по културно-историческото наследство и национална идентичност“ 11:05 Мария Димова, Научни резултати от докторантски проект „Модели и [...]

Отчетна сесия на секция “Диференциални уравнения и математическа физика”

Годишна отчетна сесия на секция "Диференциални уравнения и математическа физика" 13.12.2017 от 14:00 в  зала 478 ПРОГРАМА

2018-05-02T19:37:24+03:00сряда, 13 декември 2017|Категории: |Етикети: , |

Годишна отчетна научна сесия 2017 на секция “Анализ, геометрия и топология”

Годишната отчетна научна сесия на секция „Анализ, геометрия и топология” на ИМИ ще се проведе на 12 декември 2017 г. от 10:00 часа в зала 478 на ИМИ – БАН. ПРОГРАМА

2018-05-02T19:39:34+03:00вторник, 12 декември 2017|Категории: |Етикети: , |

Отчетна сесия на секция “Образование по математика и информатика”

Годишната отчетна сесия на секция "Образование по математика и информатика" ще се проведе на 11.12.2017 г. от 13:00 ч. в зала 478 на ИМИ. Програма

2018-05-02T19:43:47+03:00понеделник, 11 декември 2017|Категории: |Етикети: , |

Отчетна сесия на секция “Алгебра и логика”

Отчетната сесия за 2017 година на секция „Алгебра и логика” на ИМИ ще се проведе на 8 декември 2017 г. (петък) от 10:00 часа в зала 578 на ИМИ – БАН. ПРОГРАМА

2018-05-02T19:43:21+03:00петък, 8 декември 2017|Категории: |Етикети: , |
Go to Top