Встъпителна лекция на доц. д-р Борислав Йорданов от секция ДУМФ

На 12.11.2021 г. от 14 ч. доц. д-р Борислав Йорданов от секция ДУМФ ще изнесе встъпителна публична лекция на тема Несъществуване на глобални решения на задачата на Коши за полулинейнoто вълновo уравнение. Абстракт Поради епидемиологичната обстановка лекцията ще бъде он-лайн в Зуум стая на адрес https://us02web.zoom.us/j/83662947293?pwd=ekRubytueVBnMzhHR2VXNEJ5V09DUT09 Meeting ID: 836 6294 7293 Passcode: 958735