Веселин Димитров е носител на Наградата по математика на ИМИ за 2023 г.

Наградата по математика на ИМИ е учредена през 2014 г. и се връчва на всеки 2 или 3 години, като процедурата се инициира от Научния съвет на Института по математика и информатика. Наградата се състои от статуетка, придружена от грамота и парична премия, средствата за която се набират чрез дарения. Носителят на Наградата се определя от международен Комитет за Наградата на ИМИ, състоящ се от 5 до 7 членове, изтъкнати специалисти в областта на математиката.