Четиринадесета конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“

От своето първо издание през 2006 г. конференцията се утвърди като важно събитие с регионално значение в областта на актуалните теми в информатиката и ИТ и тяхното въздействие върху информационното общество. Тази година събитието доби нов облик и структура с международен мащаб.