Мария Склодовска-Кюри грант за д-р Антони Рангачев

Нашият колега д-р Антони Рангачев от секция Анализ, геометрия и топология спечели грант по програма "Мария Склодовска-Кюри" с проект на тема Геометрия и топология на особености. Неговото предложение беше високо оценено от Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания и получи 96 от 100 възможни точки.