ACCT2018: Международна конференция по Алгебрична и комбинаторна теория на кодирането

Институтът по математика и информатика, Сколковският научно-технологичен институт и Институтът по проблеми на предаване на информация на Руската академия на науките организират шестнадесетата Международна конференция по Алгебрична и комбинаторна теория на кодирането. Събитието ще се състои в периода 2 – 8 септември 2018 г. в Светлогорск (Калининградска област, Русия). Темите, които ще бъдат в центъра на обсъждане по време на конференцията, са: линейни кодове комбинаторни кодове и дизайни алгебрично-геометрични кодове бързо декодиране канали за множествен достъп нови математически задачи в Теория на кодирането комбинаторни свойства на редиците кодово-базирана криптография Повече информация можете да откриете на сайта на събитието – http://acct2018.skoltech.ru