Начало2021-09-19T12:04:04+00:00
ИМИ организира международна конференция Trends in Combinatorial Ring Theory, посветена на акад. Веселин Дренски
20.09.2021
Иновации, проекти и разработки в областта на цифровизираното научно и културно наследство ще бъдат представени на Единадесетата международна конференция DiPP2021
20.09.2021
Напусна ни професор Асен Дончев
19.09.2021
България записа най-доброто си представяне в EUCYS от първото си участие в конкурса през 1997 г.
19.09.2021
Международният форум "Културата и бизнесът заедно в дигиталния свят" се проведе в София
01.09.2021

Новини

ИМИ организира международна конференция Trends in Combinatorial Ring Theory, посветена на акад. Веселин Дренски

На 20 септември 2021 г. от 13:30 часа в Института по математика и информатика се открива Международната конференция Trends in Combinatorial Ring Theory, посветена на 70-ата годишнина на акад. Веселин Дренски.

Съорганизатори на събитието са Institute of Mathematics, Statistics and Scientific Computing, State University of Campinas, Бразилия и Memorial University of Newfoundland, Канада. Конференцията се провежда и с подкрепата на Фонд “Научни изследвания”.

Целта на конференцията е да представи актуалното състояние на изследванията в областта на Теория на пръстените и нейните приложения.

Впечатляващата научна програма на събитието включва доклади на световно признати учени, сред които фийлдсовият лауреат Ефим Зелманов, научният ръководител на акад. Дренски – проф. Юрий Бахтурин и др.

Конференцията ще се проведе хибридно като част от докладите ще бъдат изнесени онлайн чрез платформата ZOOM и част ще бъдат изнесени присъствено в ИМИ-БАН. Основните теми на конференцията включват:
  • Комбинаторна и изчислителна теория на пръстените,
  • Теория на групите,
  • Теория на PI-алгебрите,
  • Комутативна и некомутативна теория на инвариантите,
  • Алгебри и супералгебри на Ли и Йордан,
  • Матрични алгебри.
Turkish Journal of Mathematics ще издаде специален том, посветен на акад. Дренски.
За повече информация, посетете сайта на конференцията:
Програмата на събитието ще намерите тук.
понеделник, 20 септември 2021|Етикети: , , |

Иновации, проекти и разработки в областта на цифровизираното научно и културно наследство ще бъдат представени на Единадесетата международна конференция DiPP2021

От 23 до 25 септември 2021 г. Институтът по математика и информатика при Българска академия на науките, под патронажа на ЮНЕСКО и със съдействието на Община Бургас и Фонд „Научни изследвания“ (Договор №КП-06-МНФ/3 от 19.08.2021 г.), организира Единадесетата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“ – DiPP2021.

Единадесетата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство” (DiPP2021) цели да представи иновации, проекти и научни и научно-приложни разработки в областта на цифровото документиране, архивирането, представянето и запазването на световно и национално материално и нематериално културно и научно наследство. Основен фокус е осигуряването на отворен достъп до цифровизирано национално културно и научно наследство и следването на устойчиви политики за продължаващо му цифрово съхранение и опазване.

Престижното научно събитие ще бъде открито на 23 септември 2021 г. от 13:00 часа в Регионалната библиотека „Пейо Яворов“, гр. Бургас. Съорганизатори са Регионален академичен център на БАН–Бургас, Регионален исторически музей–Бургас и Бургаски свободен университет.

Съпътстващи събития:

  • Национален информационен ден “Open Science, Open Data, Open Access, Bulgarian Open Science Cloud“, организиран от Институт по математика и информатика, Българска академия на науките в рамките на Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (одобрена с Решение на МС №577/17.08.2018).
  • Семинар „Нови образователни приложения на цифрово културно съдържание“, организиран от Институт по математика и информатика – БАН в рамките на Национална научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“ (одобрена с Решение на МС №577/17.08.2018).

Програмата на DiPP2021, както и повече информация за конференцията може да откриете на страницата на DiPP2021.

Представените на форума научни изследвания и резултати се публикуват в реферираното и индексирано в Web of Science и Scopus издание, достъпно онлайн на  http://dipp.math.bas.bg.

понеделник, 20 септември 2021|Етикети: |

Напусна ни професор Асен Дончев

На 17 септември 2021 г. ни напусна завинаги нашият колега и приятел професор Асен Любомиров Дончев.

Асен Дончев е световно известен български учен, работил с едни от най-именитите съвременни изследователи в областта на оптимизацията, между които е и R. T Rockafellar. Научната общност познава добре неговите изследвания и резултати в областта на анализа на чувствителността на оптимизационни задачи, апроксимация на задачи за оптимално управление, теорема за неявната функция за вариационни неравенства и обобщени уравнения.

Той е един от основателите и активните членове на редколегията на обновеното списание Serdica Mathematical Journal, което се превърна в лицето на ИМИ в областта на математиката. Като дългогодишен сътрудник на Mathematical Reviews спомагаше много за утвърждаването на авторитета на българските математически издания. В продължение на десетилетия подпомага библиотеката на ИМИ с лични дарения. За своите постижения и дейности Асен Дончев е удостоен с Национална награда за млад изследовател в областта на математическите науки (1983 г.) и с Наградата по математика на БАН (1994 г.). За приносите му към развитието на математиката през 2014 година Институтът по математика и информатика го награди и с Медал с лента на Института.

С кончината на Асен Дончев българската математическа общност губи свой виден и изтъкнат представител, а ние – свой скъп колега и приятел. Ще ни липсват неговите компетентни професионални съвети и добронамерено отношение към всички колеги. Ще запомним и стремежа му към професионално развитие и усъвършенстване, с което заразяваше всички наоколо.

Асен Дончев завършва висше образование през 1971 г. във Варшавската политехника със специалност „Теория на управлението“. През 1974 г. там получава и първата си научна степен PhD. Следващият етап в научното му развитие е свързан със секцията по „Изследване на операциите“ на ИМИ–БАН, където работи от 1974 г. През 1987 г. придобива научната степен „доктор на математическите науки“, а от 1990 г. е ст. н. с. I ст. (професор). През 1990 г. заминава със семейството си за САЩ, където започва работа като редактор в Mathematical Reviews на Американското математическо общество, и от където се пенсионира през 2019 г. Междувременно, от 2007 до 2009 г. е Програмен директор в отдела по математически науки на National Science Foundation във Вашингтон. Oт 2009 г. е професор на непълен щат (Adjunct Professor) в Департамента по математика (Dept. of Mathematics) на Университета на Мичиган, а впоследствие е и асоцииран изследовател в Dept. of Aerospace Engineering на същия университет.

Под негово ръководство са защитени 9 докторски дисертации, от които 6 в България. Високите научни постижения му донасят известност и уважение. Бил е член на редколегиите на редица математически списания като: SIAM Journal on Optimization, SIAM Journal on Control and Optimization, Journal of Dynamical and Control Systems, Journal of Industrial and Managerial Optimization, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Journal of Optimization Theory and Applications, Control and Cybernetics, Computational Optimization and Applications.

Проф. Асен Дончев и неговият съавтор проф. Тулио Цолеци са инициатори на българо-италиански уъркшоп по „Коректност на оптимизационни задачи“, който много бързо прераства в истински международен научен форум. От 28 юни до 3 юли 2021 г. в Боровец бе проведено 15-ото издание на този уъркшоп. Въпреки напредващото тежко заболяване, на него проф. Асен Дончев изнесе прекрасна лекция на тема “Radius of well-posedness”.

неделя, 19 септември 2021|Етикети: , |

България записа най-доброто си представяне в EUCYS от първото си участие в конкурса през 1997 г.

България записа най-доброто си представяне в Европейския конкурс за млади учени EUCYS от първото си участие в конкурса през 1997 г. насам.

В хибридното провеждане на конкурса за 2020/21 г. всички български участници спечелиха награди.

Виктор Колев, с проект Neural Abstract Reasoner, спечели първа награда и 7000 евро. Повече за проекта му може да научите тук https://eucys2021.usal.es/computing-03-2021/. Виктор е студент в Станфорд, а негови научни ръководители са д-р Светлин Пенков и д-р Богдан Георгиев.

Йордан Цветков, с проект Training Quadrupeds to Walk via Evolution Strategies and Sinusoidal Activation Functions, спечели втора награда и 5000 евро. Повече за проекта му може да научите на  https://eucys2021.usal.es/engineering-02-2020/. Йордан е студент в Единбург и стажант в лабораторията на проф. Субраманиан Рамамурти.

Христо Тодоров с проект Limited Query Black Box Adversarial Attacks in the Real World спечели наградата на Internaitonal Swiss Talent Forum. Повече за проекта му може да научите на https://eucys2021.usal.es/engineering-04-2021/ Неговата разработка бе започната на лятната изследователска школа на УчИМИ под ръководството на Кристиян Георгиев, български участник в EUCYS за 2015 г. Христо Тодоров е ученик в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил.

Теодор Кирилов с проект Image Analysis Of Single DNA Molecules спечели наградата на European Synchrotron Radiation Facility.  Повече за проекта му може да научите на  https://eucys2021.usal.es/biology-02-2021/ Разработката му е създадена под ръководството на доц. д-р Анастас Господинов от ИМБ-БАН и се използва в института. Теодор Кирилов е ученик от СМГ.

Една от наградите на EUCYS бе предоставена от България – покана за участие в Националния семинар по теория на кодирането “Aкад. Стефан Додунеков“. Тя бе спечелена от Зденек Пезлар с проект Interesting Uses of Algebraic Number Theory. Повече за проекта му може да научите на https://eucys2021.usal.es/mathematics-01-2021/.

Селекцията на българските участници се осъществява чрез национален конкурс „Млади таланти“, организиран съвместно от МОН и ИМИ-БАН. Подготовката на участниците също се организира от МОН и ИМИ-БАН и е частично финансирана по програма „Образование с наука“.

неделя, 19 септември 2021|Етикети: |

Международният форум “Културата и бизнесът заедно в дигиталния свят” се проведе в София

На 30 август 2021 г. в хотел „Маринела“ в София се проведе международният форум “Културата и бизнесът заедно в дигиталния свят”, организиран от медия „Стандарт“ и М3 Комюникейшънс Груп. Акцентът на форума бе бъдещето на българското културно-историческо наследство и възможностите за културен туризъм, пречупени през призмата на дигиталния свят.

Гости на форума бяха г- жа Мария Габриел, еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж, Велислав Минеков – министър на културата,  Стела Балтова – министър на туризма, акад. Юлиан Ревалски – председател на БАН, Н.Пр. Закия Ел Мидауи – извънреден и пълномощен посланик на Кралство Мароко в България, проф. Петър Бойваленков – директор на Института по математика и информатика на БАН и др.

В своето приветствие към организаторите и участниците във форума академик Ревалски заяви: „Българската академия на науките е играла ключова роля в това да се опазват и популяризират на чудесата на България чрез най-съвременни дигитални технологии“… „Радвам се, че БАН е желан партньор в тези инициативи и бих искал да ви уверя, че и за напред ще можете да разчитате на нас, не само заради нашия капацитет, но и заради това, за което е създадена Академията“.

Във форума участваха представители на бизнеса и неправителствени организации, на университетската и научната общност, архитекти, музейни работници и археолози, кметове и представители на общини с проекти в дигитализацията. (още…)

Администрация

НАГРАДА НА ИМИ

НАГРАДА НА ИМИ

Към сайта на наградата

Дарителска кампания

BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG32UNCR76303100117336
Адрес: ИМИ-БАН,
ул. „Акад. Г. Бончев“ №8,
1113 София
Булстат: BG000665249

Полезни връзки

Go to Top