Нелинейни частни диференциални уравнения, топологични методи в теорията на нелинейните уравнения, аналитична механика, операционно смятане.