Научна програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“ (ПИКОМ),
11.08.2023 – 10.08.2024 г.