Научни интереси: оцветяване на хиперграфи, хроматично число на пространството, задача на Щайнер, минимизатори на максимално разстояние.