Имам дълбок интерес в областта на алгоритмичната търговия, като се фокусирам върху интегрирането и приложението на актьорския модел в системите за търговия. Освен това, силно се интересувам от изследване на нови технологии, които могат да въведат иновации и да подобрят финансовата сфера.