Многозначни функции и тяхната апроксимация, диференциални включвания, негладък анализ и оптимизация.