Научни интереси: 3D моделиране, обработка на образи