Национална научна програма “Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука” (ВИХРЕН)
01.02.2023 – 31.12.2023 г.