Бази данни, Миграция на софтуер, Потребителски интерфейси, Оценка на качеството на софтуер.