Спектрална теория, теория на разсейване, динамични системи.