Лингвистика, компютърна лингвистика и изкуствен интелект, с акцент върху реализацията и прилагането на компютърни средства към различни проблеми от типологията, историческата граматика и др. Основни резултати, включващи първата монография по машинно откритие в лингвистиката, първата програма, генерираща статия (на английски) от своите открития, машинно откритие на хипотезата за езикова връзка между Океания и Южна Америка, която има важни следствия в науката въобще.