Теория на екстремалните стойности, случайни процеси, гранични теореми, теория на застрахователния риск, финансова математика.