математическа биология, оптимално управление, дробен анализ