Научни интереси: алгоритмичен дизайн, невронни мрежи, биомедицински изследвания, образование