Научна програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“ (ПИКОМ),
04.09.2023 – 03.03.2024 г.