Образование по математика и подготовка на олимпийци, вероятности и комбинаторика, теория на числата, математическо моделиране