Приложение на геометрични методи в теорията на управлението, Математически приложения в биологическите науки, икономиката и др.