Теория на кодирането, задачи за търсене, задачи за покрития.