Национална програма Млади учени и постдокторанти“,
01.12.2022 – 30.11.2023 г.

Научни интереси: (еквивариантна) (стабилна) хомотопна теория, топологични модулярни форми