Диференциални влючвания, диференциални уравнения, оптимално управление, оптимизация, алгоритми за вземане на решения.