Обща топология (многозначни изображения), Функционален анализ