Изследване на операциите, Алгоритми за оптимизация, Състезателно програмиране.