Изследване на операциите, Теория на апроксимациите