Приложен анализ, оптимизация, теория на управлението, диференциални уравнения, числени методи.