Логика в информатиката, изкуствен интелект, многоагентни системи.