Национална научна програма “Петър Берон и НИЕ”,
22.02.2023 – 21.02.2025 г.