Теория на управлението, оптимизация, приложен анализ.