Образование по математика, изследователски подход, математически състезания, обучение на талантливи ученици, проектно-базирано обучение