Езици за програмиране, методология на програмирането, геометрични пресмятания и алгоритми, обучение по програмиране.