Числени методи, Tеория на апроксимациите, Oбработка на данни.