Научни интереси: диференциални уравнения, числен анализ, математически модели в биологията