Зарежда Събития

Международният център по математически науки (МЦМН) към ИМИ-БАН

Ви кани да вземете участие във виртуална конференция

Recent Developments in Hodge Theory,

March 29 – April 02, 2021,

организирана съвместно с

Institute of the Mathematical Sciences of the Americas at the University of Miami (IMSA)

Подробности ще намерите на сайта на международния център: https://icms.bg/recent-developments-in-hodge-theory/

Go to Top