Зарежда Събития

Институтът по математика и информатика при Българска академия на науките, със съдействието на Съюза на математиците в България и Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“, организира Третата Международна конференция ДНИ НА МАТЕМАТИКАТА В СОФИЯ.

Първото издание на Конференцията беше проведено през 2014 година години по инициатива на редица изтъкнати български математици и информатици, работещи у нас и в чужбина. Както тогава, така и сега, една от основните задачи на този научен форум е по-нататъшното укрепване и задълбочаване на връзките с българската математическа диаспора. Така Дни на математиката в София се превръща в традиционна среща на българските математици, работещи в страната и в чужбина, с техни колеги от престижни научни центрове в света, за представяне на последните научни постижения в областта на математиката и информатиката и за набелязване на насоки за бъдещи изследвания.

На Конференцията през 2020 година за трети път ще бъде връчена Наградата по математика на ИМИ, учредена през 2014 г. Тя се дава на български гражданин до 40 г. възраст за високи постижения в областта на математиката.

За повече информация, моля посетете сайта на конференцията.