Зарежда Събития

Поради усложнената епидемиологична обстановка във връзка с COVID-19 както в България, така и в чужбина, и наложени сериозни рестрикции за пътуване по целия свят, Научният съвет на ИМИ-БАН взе решение конференцията „Mathematics Days in Sofia – 2020“ да бъде проведена в периода 5 – 9 юли 2021 година. Тези дати са съобразени с провеждането на 8-мия Европейски конгрес по математика (8th European Congress of Mathematics), който бе планиран за 5 – 11 юли 2020 г. , но е отложен за 20 – 26 юни 2021 г.

 

Институтът по математика и информатика при Българска академия на науките, със съдействието на Съюза на математиците в България и Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“, организира Третата Международна конференция ДНИ НА МАТЕМАТИКАТА В СОФИЯ.

Първото издание на Конференцията беше проведено през 2014 година години по инициатива на редица изтъкнати български математици и информатици, работещи у нас и в чужбина. Както тогава, така и сега, една от основните задачи на този научен форум е по-нататъшното укрепване и задълбочаване на връзките с българската математическа диаспора. Така Дни на математиката в София се превръща в традиционна среща на българските математици, работещи в страната и в чужбина, с техни колеги от престижни научни центрове в света, за представяне на последните научни постижения в областта на математиката и информатиката и за набелязване на насоки за бъдещи изследвания.

На предстоящата Конференция за трети път ще бъде връчена Наградата по математика на ИМИ, учредена през 2014 г. Тя се дава на български гражданин до 40 г. възраст за високи постижения в областта на математиката.

За повече информация, моля посетете сайта на конференцията.