Зарежда Събития

International Conference
CONSTRUCTIVE THEORY OF FUNCTIONS – 2019
SOZOPOL, June 2 – 8, 2019

organized by

logo_IMI Institute of Mathematics and Informatics,
Bulgarian Academy of Sciences,
and Department of Mathematics and Informatics,
The Sofia University St. Kliment Ohridski.
logo_su

Sozopol_Bulgaria
За допълнителна информация вижте сайта на конференцията: http://www.math.bas.bg/mathmod/CTF-2019/

Go to Top