Зарежда Събития

Съгласно т. 4.2 от Правилника  за дейността на ИМИ, 

на 29.05.2024 г. (сряда) от 13:00 часа в зала 055 “Акад. Стефан Додунеков”, етаж -1 на ИМИ,

ще се проведе заседание на Общото събрание на учените в ИМИ при следния дневен ред: 

  1. Изменения и допълнения в Правилника за дейността на ИМИ.
  2. Приемане на листа от кандидати, участващи в избор за представители на ИМИ в ОС на БАН.
  3. Приемане на листа от кандидати, участващи в избор за НС на ИМИ.
  4. Определяне на процедурни правила за провеждане на изборите за ОС на БАН и НС на ИМИ.
  5. Разни.

Секциите и членовете на ОСУ в ИМИ се приканват да номинират кандидати за участие в единия или и в двата избора. Номинациите трябва да постъпят в писмен вид в отдел „Човешки ресурси“ на ИМИ до 27 май 2024 г, както и в електронен вид, изпратен до имейл hr@math.bas.bg. Кандидатите трябва да бъдат съгласни с номинацията и да представят заедно с нея кратка творческа биография.

Членовете на ОСУ в ИМИ са задължени да присъстват на събранието.

 

Директор на ИМИ:  проф. дмн П. Бойваленков

Председател на ОСУ в ИМИ:  проф. д-р Е. Попова

Go to Top