Зарежда Събития
На 9, 10 и 11 август, в ИМИ-БАН ще се проведе уъркшоп “Recent developments in Hodge theory“, организиран от Institute of the Mathematical Sciences of the Americas (IMSA) и Международния център по математически науки (ICMS-Sofia) към ИМИ-БАН.
Програмата, както заглавия и абстракти на докладите  са достъпни на следния адрес:
Докладите на

Phillip Griffiths, Institute for Advanced Study, USA
Ernesto Lupercio, Cinvestav-IPN, Mexico
Vestislav Apostolov, Université du Québec à Montréal, Canada and Institute of Mathematics and Informatics, Sofia, Bulgaria
Gueo Grantcharov,  Florida International University, USA

са част от Consortium Distinguished Lecture Series.

Go to Top