Зарежда Събития
Във вторник, 14.02.2023 г., от 15:00 часа в зала 403 ще състои съвместна сбирка на семинарите на
Международния център за математически науки и секция “Анализ, геометрия и топология”.
Доклад на тема:

Jordan algebra conformal toolbox

ще изнесе доц. Тодор Попов (ИЯИЯЕ-БАН, АУБГ).
Go to Top