Зарежда Събития

Семинар по Numerical and Symbolic Scientific Computing

20 – 23 септември 2021 г., София, България

 Организиран от:

Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН

Институт по математика и информатика – БАН

Лаборатория по информационни технологии, Обединен институт по ядрени изследвания, Дубна, Русия

съвместно със:

Секция “Биоматематика и научни изчисления” на Съюза на математиците в България

и

Българската секция на Society for Industrial and Applied Mathematics

За повече информация посетете сайта на семинара: http://parallel.bas.bg/Conferences/NSSC21/

Go to Top