Зарежда Събития

На 05.04.2023 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ – БАН ще се проведе семинар по Приложения на диференциалните уравнения в науките с лектор академик Петър Попиванов на тема:

НЕЛОКАЛНОТО УРАВНЕНИЕ НА ЛИУВИЛ С НЕЛИНЕЙНО ГРАНИЧНО УСЛОВИЕ НА РОБЕН

 Резюме. Нелокалното уравнение на Лиувил в кръга, снабдено с постоянни данни на Дирихле, е обект на многобройни изследвания през последните 20 г., като основополагаща е една статия на Л. Онзагер от 1949 г. Конкретните приложения са в областта на статистическата физика. Ще разкажем някои резултати за задачата на Робен за същото уравнение, като основното ударение поставяме на нелинейното гранично условие относно решението, и съдържащо нормалната производна към единичната окръжност. Посочени са случаи, когато задачата притежава единствено класическо решение, което се оказва радиално симетрично. Радиалните решения са намерени в явен вид.

На семинара ще бъдат представени постиженията на Проф. Луис Кафарели, за които получи Абелова награда за 2023 г.

Поканват се всички интересуващи се.

Go to Top