Зарежда Събития

Първата сбирка на новоучредения

Семинар по приложна математика,

който е част от дейностите на програма ПИКОМ, ще се състои на 08.11.2022 от 15:00 в зала 503 на ИМИ.

Доклад на тема:

Решаване на оптимизационни задачи с квантови отгряващи компютри

ще изнесе проф. Христо Джиджев (ИИКТ-БАН). 

Резюме: Квантовите отгряващи (quantum annealing) компютри (КОК), като тези на канадската компания D-Wave Systems Inc., използват квантови ефекти за търсене решения на задачи, които са трудни за решаване на класическите компютри. За разлика от по-известните универсални квантови компютри, КОК са специализирани да решават клас задачи от квадратична оптимизация, които включват всички NP-трудни задачи, като например задачата за максималната клика, оцветяването на графи, и задачата за търговски пътник. Благодарение на тази специализация, тези компютри разполагат с много по-голям брой кубити в сравнение със съществуващите универсални компютри и са по-лесни за програмиране и използване.

B този доклад ще направя кратък преглед на областта на квантовите изчисления, след което ще разгледам по-подробно устройството и начина на действие на КОК и как те могат да се използват за решаване на оптимизационни задачи. Ще използвам някои прости примери за илюстрация на методите и ще обсъдя някои трудности и предизвикателства при използването на КОК, както и методи за преодоляването им. Ще се опитам да представя материала по начин достъпен за хора без предварителна подготовка по квантова информация и квантови изчисления.

Фейсбук страница на семинара: Семинар по Приложна математика

Go to Top