Зарежда Събития

На 04.05.2022 г. от 14:00 часа в зала 478 ще се проведе семинар по Приложения на диференциалните уравнения в науките към Института по математика и информатика с лектор академик Петър Попиванов на тема:

К-КВАЗИКОНФОРМНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЕДИНИЧНИЯ КРЪГ В СЕБЕ СИ, УДОВЛЕТВОРЯВАЩИ УРАВНЕНИЕТО НА ПОАСОН И БИХАРМОНИЧНОТО УРАВНЕНИЕ 

 Резюме. В началото на доклада се дефинира К- квазиконформното (к.к.) изображение чрез елиптичното уравнение на Белтрами. Последното се използва и при локалната канонизация на елиптичните уравнения в равнината. За пълнота формулираме някои интересни и важни свойства на уравнението на Белтрами, установени около средата на миналия век от Мори, Алфорс, Берс, Ниренберг, Лаврентиев и др.

След това се спираме на по-актуални резултати от последните години (Калай и др., Чен-Ванг) за връзката на к.к. изображения, включително тяхната билипшицовост, със свойствата на решенията на хармоничното и бихармоничното уравнения в равнината. Тук съществена роля играят изписването на решенията в явен вид чрез функцията на Грийн и теоремата на Витали. Доказателствата допускат обобщения за връзката на к.к. изображения с полихармоничните уравнения.

Поканват се всички интересуващи се.

Go to Top