Зарежда Събития
На 03.10.2018 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик
академик Петър Попиванов
на тема:

ПРИНЦИП НА БОНИ ЗА МАКСИМУМА И НЕГОВИ ОБОБЩЕНИЯ ЗА
ИЗРАЖДАЩИ СЕ ПОЛУЛИНЕЙНИ ЕЛИПТИЧНИ УРАВНЕНИЯ

Секция “Диференциални уравнения и математическа физика”
Go to Top